Międzynarodowy Przewóz Osób i Rzeczy
 • flota pojazdów 1
 • flota pojazdów 2

Informacje dla podróżnych - przejazdy z Polski do Niemiec, Holandii, Belgii

INFORMACJE DOTYCZĄCE WJAZDU NA TERYTORIUM KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

O czym powinniście Państwo pamiętać wyjeżdżając za granicę

Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Dla podróżnych oznacza to przede wszystkim:

 • zniesienie wymogu posiadania paszportu przy podróżowaniu do krajów członkowskich Wspólnoty. Obywatele polscy mogą podróżować na podstawie dowodu osobistego. Osoby posługujące się jeszcze starymi dowodami osobistymi tzw. Książeczkami muszą pamiętać, że w przypadku, kiedy dowód jest mocno podniszczony służby graniczne mogą zakwestionować dokument jako ważny. Jest to jednoznaczne z zatrzymaniem osoby na granicy.
 • zniesienie przywozowych należności celnych na towary przywożone do Polski z krajów członkowskich UE.

Rafalski-bus jak każdy inny przewoźnik nie odpowiada za czas odprawy na granicy ani decyzje służb granicznych dokonujących odprawy. Prosimy pamiętać, że w przypadku zatrzymania pasażera przez służby graniczne do wyjaśnienia, bus nie może oczekiwać dłużej niż 20 minut na wyjaśnienia i decyzji.

Pasażer ma obowiązek posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów, uprawniających do przekroczenia granic i przestrzegania przepisów celnych i podatkowych, dotyczących jego osoby i jego bagażu obowiązujących w krajach, przez które odbywa się przejazd. Służba celna wprowadziła system informacji: +48 608 991 000, serwis internetowy www.guc.gov.pl, system WAP: wap.gus.gov.pl Poniżej zamieściliśmy dla Państwa najważniejsze informacje celne.

TOWARY PRZYWOŻONE W BAGAŻU OSOBISTYM PODRÓŻNEGO

Zwolnienie od cła, w ramach ustanowionych ilościowych i wartościowych, są towary przywożone w bagażu osobistym podróżnego, jeżeli ilość i rodzaj tych towarów nie wskazuje na przeznaczenie handlowe. Normy ilościowe:

WYROBY ALKOHOLOWE:

 • wyroby spirytusowe i napoje alkoholowe inne niż wyroby winiarskie i piwo -nie więcej niż 1 litr łącznie,
 • wyroby winiarskie nie więcej niż 2 litry,
 • piwo - nie więcej niż 5 litrów,

WYROBY TYTONIOWE I PAPIEROSY

 • papierosy nie więcej niż 200 sztuk, albo
 • cygaretki - nie więcej niż 100 sztuk, albo
 • cygara - nie więcej niż 50 sztuk, albo
 • tytoń, tabaka - nie więcej niż 250g
 • perfumy nie więcej niż 50 ml
 • wody toaletowe nie więcej niż 250 ml
 • produkty lecznicze - w ilości przeznaczonej na potrzeby osobiste podróżnego

PRZEPISY DEWIZOWE

Udokumentowania uprawnień do wywozu nie będą wymagać służby celne, jeżeli przedmiotem wywozu są:

 • Środki płatnicze (krajowe i zagraniczne), których łączna wartość nie przekracza 10.000 euro,
 • Dewizy i papiery wartościowe wystawione za granicą na nazwisko osoby na stałe zamieszkałej za granicą, dokonującej ich wywozu,
 • Czeki podróżnicze podpisane przez osobę na stałe zamieszkałą za granicą dokonująca ich wywozu.

Przywóz z zagranicy wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro, podlega pisemnemu zgłoszeniu urzędowi celnemu.

Naruszenie przepisów dewizowych pociąga za sobą odpowiedzialność karno-skarbową.

Rafalski-Bus
Rafalski logo

rafalski-bus@wp.pl
tel. +48 792 692 009
      +31 616 905 818

wyjazdy za granicę:

    - poniedziałek
    - środa
    - sobota

powroty do kraju:

    - wtorek
    - czwartek
    - piątek
    - niedziela

www.rafalski-bus.pl | Kontakt
Przewóz Osób : Busy z Olsztyna do Holandii : Przejazd z Polski - Kętrzyna, Reszla, Barczewa, Biskupca, Mrągowa, Ostródy, Bartoszyc do Niemiec, Holandii, Belgii